www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.รังสิตเปิดสาขาใหม่

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

นิเทศฯ ม.รังสิต เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สื่อสารการตลาด/สื่อใหม่

            คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 2 สาขาวิชาใหม่ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด และสาขาวิชาสื่อใหม่ เพื่อตอบสนองกระแสตลาดแรงงานยุคดิจิตอล

อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พูดถึงหลักสูตรใหม่สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ว่า การตลาดในยุคปัจจุบันเป็นการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง สินค้าและบริการที่มีเหมือนกันมีหลากหลายบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการทำการสื่อสารการตลาด การทำโฆษณาเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องทำให้ครบทุกอย่าง โดยเฉพาะการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เล็กลงมา เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ซึ่งก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้น้อยกว่าการทำการตลาดแบบเดิม

            หลักสูตรนี้เป็นการนำศาสตร์ต่างๆ มาทำให้กลมกลืนกัน เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ บางคนมองแต่เรื่องของเงินของตัวเลขเพียงด้านเดียว แต่ในด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในด้านศิลป์นั้นไม่มี ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงนำ 2 ขั้วของสองสิ่งที่มีทั้งความเหมือนและความต่าง  โดยการนำจุดแข็งและจุดเด่นต่างๆ นำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว  ให้นักศึกษารู้จักการนำความรู้ทั้งหลายมาใช้ได้อย่างลงตัว เหมือนการนำดินน้ำมันหลายก้อนหลายสี นำมาขย้ำให้อยู่ในก้อนเดียวกัน แล้วให้ออกมากลมกลืนสวยงามได้  เป็นสหวิทยา เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะก่อนนี้บัณฑิตด้านการตลาดก็จะคิดแต่เรื่องของการตลาดเพียงอย่างเดียว จึงทำให้การทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่จะต้องมองแบบองค์รวม จากหลากหลายด้าน จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 “จึงถือเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับยุคนี้เป็นอย่างมาก นักศึกษาที่จบไปจะสามารถทำงานได้ในทุกบริษัท ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐทุกแห่ง ในฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายผลิตงานสื่อสารการตลาด ปัจจุบันกระแสธุรกิจนี้กำลังมาแรง ซึ่งต้องการคนรุ่นใหม่ไปช่วยงานจำนวนมาก แต่บัณฑิตทางด้านนี้โดยตรงยังไม่มี” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าว

ด้านสาขาวิชาสื่อใหม่นั้น ท่านคณบดีฯ ได้อธิบายคำๆ นี้ว่า คือ สื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีสื่อหลัก สื่อหลักที่ว่าก็คือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ แต่ในปัจจุบันในยุคของคอมพิวเตอร์ยุคของโลกดิจิตอล เราจะพบว่ามีการก้าวไปสู่สื่อประเภทอื่นๆ เช่น สื่อบรอดแบรนด์ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาสาระข่าวสารต่างๆ ที่เดิมต้องรับชมเฉพาะจากโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันสามารถรับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลก ด้วยการเชื่อมโยงของระบบอินเทอร์เน็ต และการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางดาวเทียม ที่สามารถให้ผู้รับเลือกชมเนื้อหาต่างๆ ตามวันเวลาได้ตรงตามความต้องการ

ที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นก็คือการส่ง SMS และ MMS จำพวก ringtone ข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ การร่วมสนุกด้วยการ SMS เข้ามาตามรายการโทรทัศน์ต่างๆ ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสื่อที่เล็ก แต่แนวโน้มจากนี้ไป ความสำคัญของสื่อใหม่ก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี มูลค่าตลาดของสื่อใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เช่น มูลค่าสื่อใหม่ในประเทศไต้หวั้นปีหนึ่งนั้นมีสูงถึงกว่าแสนล้านบาท นั่นหมายความว่ามีมูลค่ามากกว่าค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศไทยเสียอีก ซึ่งมูลค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เราจะต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสื่อใหม่ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ ก็จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบดิจิตอล มาเรียนรู้เกี่ยวการสร้างเนื้อหาสาระ เทคนิควิธีการต่างๆ ที่ใช้ในระบบของสื่อใหม่” คณบดีฯ กล่าว

จุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำการจับมือกับเนชั่นกรุ๊ป เพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาปฎิบัติจริงกับผู้ที

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย sakrapee (sakrapee wadeesirisak) บทความทั้งหมดของคุณ sakrapee
วันที่ 20/04/2549 เวลา 10:32:03
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 1102 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน