www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

คณะศิลปศาสตร์ มหิดล (อันใหม่ล่าสุด)

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถนำความรู้ทางภาษาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในอาชีพต่าง ๆ
รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับสูงต่อไปได้


ซึ่งในขณะนี้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี2วิทยาเขตด้วยกันนั่นก็คือ
วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตนครสวรรค์

โดยหลักสูตรที่เปิดที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาในปัจจุบันมี2หลักสูตรคือสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ส่วนที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ตอนนี้ก็เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ทางคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอย่างชัดแจ้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำความรู้ทางภาษาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในอาชีพต่างๆรวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับสูงต่อไปได้และในอนาคตอันใกล้ทางคณะศิลปศาสตร์จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษา ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน แปล-ล่าม อีกด้วยสำเร็จปริญญาตรีศิลปศาสตร์แล้ว ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกสาขาสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้โดยเฉพาะอาชีพที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
เช่น อาจารย์,นักวิชาการ,นักประชาสัมพันธ์,นักเอกสารสนเทศ ,สื่อมวลชน งานเอกสาร-ธุรการ
สารบรรณ,พิธีกร,ผู้ประกาศข่าว,เจ้าของกิจการทุกระดับ,นักธุรกิจทุกประเภท,ไกด์,แอร์,ล่ามแปลภาษา
และนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ในทุกสาขาวิชา

รายวิชาในหลักสูตรในการเรียนการสอน  เช่น 

วิชามนุษย์โลกและสังคม  สังคมไทยและโลกาภิวัฒน์
อารยธรรมตะวันตก-ตะวันออก  การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
มนุษย์กับสมรรถนะในการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
การพูดแบบพิธีกรและวิทยากร ภาษาในการประชาสัมพันธ์องค์กร
ภาวะผู้นำกับภาษา การบริหารทรัพยากรและเวลา
การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษระดับสูง 
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 


จากพี่ๆสู่น้องๆ

พี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์
มหิดลพี่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่อบอุ่นมากอ่ะ
ถ้าน้องได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสที่นี้พี่เชื่อว่าน้องก็คงจะมีความรู้สึกแบบเดียวกับที่พี่เป็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยหรือของทางคณะ(ที่พี่ๆในคณะกำลังเตรียมงานกันอยู่เพื่อรอต้อนรับน้องๆ)
ซึ่งรับรองว่าน้องไม่เหงาแน่นอนจ้า
อีกทั้งหลักสูตรต่างๆในคณะที่ปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าเรียนศิลปศาสตร์แล้วมีแต่วิชาภาษาเท่านั้นหรือเปล่าพี่ขอตอบเลยว่าคณะนี้มีวิชาที่เรียนนอกเหนือจากวิชาด้านภาษาด้วยจ้ะ
นอกจากน้องจะได้ความรู้จากวิชาในเอกแล้ว
น้องก็จะได้ความรู้ในด้านศาสตร์อื่นๆอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นวิชาบริหารการจัดการ
วิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างเสริมให้น้องเป็นคนที่คิดอย่างมีระบบ
รู้จักการวางแผนในการทำงานด้วย
และนอกเหนือจากการวางแผนในการทำงานแล้วน้องก็จะได้เรียนรู้ศาสตร์ในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นอีกด้วย
ซึ่งพี่ขอบอกได้เลยว่าน้องจะได้ใช้วิชาเหล่านี้ในชีวิตประจำวันจริงๆจ้ะ


คำถาม TOP HIT ในเวปบอร์ดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1 คณะเรียนศิลปศาสตร์ เรียนที่ไหนคะ

-ตอนนี้คณะศิลปศาสตร์ มหิดลของเรามี2วิทยาเขต คือที่วิทยาเขตศาลายา
กับวิทยาเขตนครสวรรค์
ซึ่งถ้าน้องสอบได้เรียนที่วิทยาเขตใดน้องก็จะเรียนอยู่ที่วิทยาเขตนั้น4ปีจ้ะ

2 เวลายื่นคะแนนเอ็นใช้ต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้างคะ?

- ใช้คะแนน3วิชาจ้า (ไทย อังกฤษ สังคม )

3 แล้วเวลาเลือกเอกเลือกตอนสอบเข้าหรือเลือกตอนเข้าไปเรียนแล้ว?

-เลือกตอนสอบเข้าจ้ะ น้องจะต้องเลือกว่าจะอยู่เอกไหน


4. อยากจะถามเกี่ยวกับค่าเทอมของคณะศิลปศาสตร์อ่ะคะว่าแพงหรือป่าว
แล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะ ?

- สำหรับเรื่องค่าเทอมก็ไม่แพงมากนะ  ต่อเทอมก็ประมาณราคาประมาณ 7000กว่าบาทจ้ะ
นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทู้ในเวปบอร์ดของคณะศิลปศาสตร์ มหิดลของเรา
ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้าไปคุยกับพี่ๆในคณะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำจากรุ่นพี่น้องๆสามารถเข้าไปในเวปบอร์ดของคณะศิลปศาสตร์ได้นะ
พี่ๆในคณะทุกคนยินดีตอบคำถามและให้คำแนะนำกับน้องๆจ้ะ


http://www.bbznet.com/scripts2/board.php?user=areola

และถ้าน้องๆอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะหรือหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมน้องๆสามารถเข้าไปในเวปของ
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ http://www.ar.mahidol.ac.th  นะ


สถานที่ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร 02-800-2340 โทรสาร 02-800-2343

สุดท้ายท้ายสุดจากพี่ๆในคณะ

พี่ๆคณะศิลปศาสตร์
มหิดลทุกคนยินดีต้อนรับน้องๆสู่ครอบครัวของเรานะ

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย ARMU (MU FROG) บทความทั้งหมดของคุณ ARMU
วันที่ 29/04/2549 เวลา 16:43:55
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 2997 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 2997 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 27/5/2549 11:01:48
โดย คุณ รักสิ่งแวดล้อมแต่เราทำลายอุดมการณ์ของตัวเองไป
IP : 124.157.236.***
 

อยากอยู่สิ่งแวดล้อมมหิดลจัง


โพสต์เมื่อ : 27/5/2549 11:01:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 18/5/2549 15:38:34
โดย คุณ ARMU
IP : 158.108.208.***
 

คณะนี้ใช้คะแนนยื่นทั้งเอเน็ตและโอเน็ตจ้า

โพสต์เมื่อ : 18/5/2549 15:38:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 10/5/2549 11:42:22
โดย คุณ a
IP : 202.44.135.***
 

สอบแค่ o- net จะเข้าเรียนได้มั๊ย


โพสต์เมื่อ : 10/5/2549 11:42:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 10/5/2549 11:42:21
โดย คุณ a
IP : 202.44.135.***
 

สอบแค่ o- net จะเข้าเรียนได้มั๊ย


โพสต์เมื่อ : 10/5/2549 11:42:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 8/5/2549 12:20:01
โดย คุณ daring
IP : 203.209.121.***
 

ได้คะแนนเกือบ 6000 จาเข้าได้ป่ะค่ะ  คณะนี้

โพสต์เมื่อ : 8/5/2549 12:20:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 5/5/2549 15:27:38
โดย คุณ ARMU
IP : 158.108.208.***
 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นภาคปกติจ้ะ ไม่ใช่ วิทยาลัยนานาชาติ(อินเตอร์)นะ

โพสต์เมื่อ : 5/5/2549 15:27:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/5/2549 18:27:27
โดย คุณ wongngernyuang
IP : 124.120.1.***
 โพสต์เมื่อ : 3/5/2549 18:27:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/5/2549 18:14:29
โดย คุณ โมค่ะ
IP : 202.44.135.***
 

อยากเรียนมั่ก.มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.....................................................................
แต่ คงไม่ติด

โพสต์เมื่อ : 3/5/2549 18:14:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 2/5/2549 23:58:07
โดย คุณ chy
IP : 202.47.236.***
 

อยากถามว่า ศิลปสาด ที่จะเลือกใน addกลางที่เขียนว่า ศินสาด
สาขาวิชาศินสาด (ภาษาอังกฤษ) นี่เปน อินเตอร์รึป่าวอ่ะ เปนเหมือนนานาชาติป่ะ ตอบด่วน ขอบคุนจ้าา

โพสต์เมื่อ : 2/5/2549 23:58:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/5/2549 15:57:00
โดย คุณ ARMU
IP : 158.108.208.***
 

พี่ๆในคณะทุกคนยินดีต้อนรับน้องๆนะ
มีอะไรสงสัยหรือต้องการคำแนะนำจากพี่ๆ สามารถเข้าไปคุยกันได้้ที่เว็บบอร์ดคณะนะน้องๆ
พี่ๆทุกคนยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษากับน้องทุกคน

โพสต์เมื่อ : 1/5/2549 15:57:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 2997 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7