www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เลือกคณะอย่างไรในแบบตัวเรา ตอนที่ 1

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

คณะน่าสน...สำหรับคนจริงจัง
ถ้าน้องมักจะกระตือรือร้น สนุกที่จะทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือหรือออกกำลัง จำพวก งานก่อสร้าง ทำงานกับเครื่องจักร ชอบเล่นกีฬา ชอบที่ทำงานกับสิ่งต่าง ๆ มากกว่าการออกความคิดหรือทำงานกับผู้คน ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบงานเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ชอบที่จะ “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ” มากกว่าเรียนในห้องเรียน ตรงไปตรงมา เปิดเผย มีทักษะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก แต่อาจมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดี ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง พอใจที่สามารถสร้างผลงานที่จับต้องได้ ไปเลยไปดูว่าเราเหมาะกับคณะอะไร

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบวิชาการ
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิเคราะห์ ชอบสังเกตและใช้สติปัญญา สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ชอบใช้คณิตศาสตร์และทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ชอบความท้าทาย สนุกที่จะใช้ตรรกะและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม หมกมุ่นครุ่นคิด ที่จะหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ชอบความอิสระในการทำงาน แต่อาจจะขาดทักษะของความเป็นผู้นำและการจูงใจคน น้องน่าจะเดินไปทางนี้นะ

คณะน่าสน...สำหรับคนสไตล์ศิลปิน
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น มีลางสังหรณ์ มีจินตนาการ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในทางศิลปะ เช่น แต่งเพลง เล่นดนตรี เขียนหนังสือ เขียนรูป เป็นต้น เป็นคนยืดหยุ่น อยากแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบทำตามระเบียบแบบแผนและเดินตามคนอื่น รวดเร็ว อ่อนไหว มีความชัดเจนในการสื่อสาร ให้คุณค่ากับความงดงาม มองตัวเองเป็นนักสร้างสรรค์ บางครั้งทำตามใจตัวเอง มีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรี การแสดง การวาด การเขียน แต่อาจจะขาดทักษะเกี่ยวกับองค์กร ชอบทำงานที่ใช้จินตนาการ ในบรรยากาศผ่อนคลาย ถ้าน้องออกแนวนี้ ลองไปดูทาง

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบออกสังคม
ถ้าน้องรู้สึกหรือมีใครชอบบอกว่าน้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบและให้ความสนใจกับความสุขของบุคคลอื่น ชอบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ชอบช่วยเหลือ ให้การฝึกอบรม ดูแล ให้คำปรึกษา พัฒนาผู้อื่น ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สนุกกับกิจกรรมทางสังคม ชอบแก้ปัญหาระหว่างบุคคลต่างๆ ชอบหาโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ชอบการอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ชอบทำงานกับผู้คน รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและมีความสามารถในการจูงใจคน มองตนเองว่าเป็นคนเข้าใจคนอื่น เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ร่าเริง มีทักษะในการสอน แต่ขาดความสามารถเชิงช่าง ชอบทำงานเป็นทีมและมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

คณะน่าสน...สำหรับคนกล้าคิดกล้าทำ
ถ้าน้องเป็นคนชอบทำงาน กระปรี้กระเปร่า ทะเยอทะยาน รักการผจญภัย เข้าสังคม มั่นใจตัวเอง ชอบกิจกรรมที่ต้องไปชักจูงผู้อื่น เช่น ขายสินค้า เป็นต้น หาโอกาสแสดงบทบาทเป็นหัวหน้า สนุกกับงานที่ใช้ความสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการจูงใจผู้อื่นเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่อาจจะหลีกเลี่ยงงานประจำ หรืองานที่ต้องทำตามระบบ มีทักษะในการพูดกับสังคมสาธารณะ แต่มักขาดความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบบรรยากาศการทำงานที่มีโอกาสไปเป็นผู้นำ ผู้จัดการ นักขายที่สามารถได้ผลตอบแทนทางการเงิน อำนาจ และตำแหน่ง

คณะน่าสน...สำหรับคนเจ้าระเบียบ
ถ้าน้องเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง ทำตามแบบแผน มีความยุติธรรม สบายใจที่จะทำงานตามสายการบังคับบัญชา ชอบทำงานตามคำสั่งมากกว่าที่จะแสดงบทบาทของผู้นำ ชอบองค์กรที่มีระบบ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง มีทักษะในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การจัดการอุปกรณ์สำนักงาน ไม่ต้องการเป็นผู้นำหรือเป็นคนเด่น ทำงานละเอียดลออ พากเพียร วางใจให้ทำงานได้ มองตัวเองว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทำตามคำสั่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความสามารถทางตัวเลข บางครั้งอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีความคิดหรือขาดความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานในที่มีความเป็นระเบียบแบบแผน เช่น การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล เป็นต้น อย่างน้องนี่ต้องอย่างนี้

เลือกเรียนทั้งทีจะเริ่มต้นที่ไหน
คำถามนี้ถ้าให้แต่ละคนตอบก็คงจะแตกต่างกันไปมากมาย บางคนบอกเริ่มที่ตัวเอง บางคนบอกเริ่มที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บางคนบอกเริ่มที่เพื่อนสนิท บางคนบอกเริ่มที่คณะที่สนใจ ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...แต่ไม่ว่าจะเริ่มจากที่ไหน สิ่งที่ควรจะพิจารณาให้ถ่องแท้ก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะเลือกเรียนในคณะ สาขาวิชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นตัวของตัวเราทั้งที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความชอบ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพราะการเลือกในครั้งนี้จะมีผลยิ่งใหญ่ไปตลอดชีวิต...

เราเป็นคนอย่างไร?
เคยส่องกระจกแล้วคุยกับไอ้คนที่มันมองคุณอยู่มั๊ยครับว่า คุณน่ะเป็นคนแบบไหน หลายคนบอกว่าคุยแล้วเขาบอกว่าเขาน่ารัก สวย ดูดี ไม่มีใครในปฐพีที่งามเลิศเท่าคนในกระจกเลย อันนั้นช่างคุณเถิด...คนมันหลงตัวเอง ฮิ ฮิ...คุณเป็นคนแบบไหน ที่จะคุยกันนี้ ไม่ได้ให้ความสนใจกับความหนุ่ม ความหล่อจนสาว ๆ ต้องตบตีแย่งอวัยวะสำคัญของคุณกัน หรือความสาว ความสวยจนหนุ่มๆ รุมจีบกันเหมือนแมลงวีตอมขั้น อะไรทำนองนั้น

 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย eduzonesteen01 (ศริญญา ศรีใส) บทความทั้งหมดของคุณ eduzonesteen01
วันที่ 06/07/2550 เวลา 10:39:58
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 5680 ครั้ง ได้รับการโหวต 10 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 5680 คน ตอบ 35 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/5/2553 23:40:56
โดย คุณ replica watches for sale
IP : 125.121.211.***
 

rado fake tag heuer watches for sale wait for these new Hermes Clipper replica watches models soonWhen it refers to the enjoyment of luxury with replica watches replica watches Rolex this big name in the whole world of luxury watch brands in this planet fake rolex cartier will surely come immediately into most peoples minds Many people will doubt that whether the Rolex timepiece I bought is original or not Thats because replicas watches fake omega watches for sale omega on one hand they may ponder that I dont look that affluent enough to buy a Rolex watch replica tag heuer watches for sale fake tag heuer watches for sale however on the other hand they may also think that my Rolex watch piece look so original that it is difficult to conclude that its a replica RolexActually I am lucky enough to find such a reliable replica watch dealer I guess this is not quite famous since they dont rank well for the

โพสต์เมื่อ : 9/5/2553 23:40:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 13:58:12
โดย คุณ guess watches
IP : 115.193.33.***
 

hermes less tudor panerai watches they do not mind These Breitling Replica Watches reset exact time and have a superior finish corum watch Try replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches this presents that will not cost you a lot remember that which versions you are looking for gifts the best options are unique presents that express your heartfelt love hermes The receiver will undoubtedly be surprised for the present you send to him The big smile on his face will be your most precious comfort for your choice panerai watches omega watch graham a lange sohne watch hermes

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 13:58:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 6:16:32
โดย คุณ fake watches for sale
IP : 125.122.102.***
 

breitling itself tudor watches especially for the high quality involved a fake rolex is the king of replica watches rolex watches there is no doubt about that so any man or woman will gladly wear it as if it were a real one those who cannot afford to buy themselves a rolex watch had better go for the replica watch instead you will certainly find that you deserve designer quality at an affordable price replica rolex watch does bring grace to you and your lifestyle rolex watches are the classical brand of switzerland timepiece industry hublot watches tissot watches it is classy reliable and will make you feel precious i would say there is no shortage of styles in rolex yacht-master ii the rolex name carries with it both prestige and status believe me or not replica watches yacht-master ii does bring grace to you and your lifestyle ulysse nardin watches fake watches patek philippe watches parmigiani watches steven george gerrard is an english footballer who dons proudly dons the colours of england national team and liverpool a highly successful footballer he has played his game to perfection every time he has entered the football field alain silberstein watches born on the 30th may 1980 he is among those rare breed of footballers who though very successful and

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 6:16:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 6:08:10
โดย คุณ fake watches for sale
IP : 60.176.105.***
 

Flying Tourbillon replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches The most distinctive part of this Cartier model is the Flying Tourbillon itself replica watches rolex watches Do you know what the tourbillon is A Tourbillon is a horological creation discovered in 1795 by Abraham-Louis Breguet audemars piguet watches the French watchmaker A tourbillon is an instrument that neutralizes the effects of gravity swiss rolex watches baume mercier watches It works due to fascinating idea - to place the escapement and balance wheel inside a rotating frame Ballon Bleu is featured in a variation of the original tourbillon named as Flying Tourbillon breguet watches breitling watches alain silberstein watches It was designed by Alfred Helwig จC well known watchmaker ulysse nardin watches replica

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 6:08:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 20:11:02
โดย คุณ rolex watches
IP : 115.193.39.***
 

explorer watches are forever 1971) roger moore appears with it in live and let die 1973 and in the man with the golden gun 1974) so chrono watches we can say that the popular of rolex watch is due to the deeply relationship between james bond rolex with the increase of global business and travel love watches for some its more important than ever to be aware of times around the country and world in the 1960s there were very few dual time zone models available lots of companies strive to exceed the customers expectations with unbeatable prices and unmatched service new tag heuer formula 1 watches replica rolex as rolex watches are more and more popular submariner watches there are more and more fake ones in the market so before we decide to buy a rolex watch we should learn more information about rolex watches when we buy it we should inspect it more carefully replica watches)as we know olympic collection watches not only will the wearer appear to be extremely wealthy but they will also be on the cutting edge of time piece fashion with a replica watches but usually the original rolex watches are very much expensive therefore not affordable for most people here is a solution replica watches deville watches buy a good quality replica rolex

โพสต์เมื่อ : 30/4/2553 20:11:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 4:19:32
โดย คุณ replica watch
IP : 218.74.6.***
 

constellation watches replica watch owner of chronoswiss designed the dial based on 300 years of watchmaking tradition and not just to coincide with some fad you know that its beauty will never go out of style replica rolex watches avenger skyland watches the delphis tank solo watches with both jumping hour and retrograde minutes golf watch watches is arguably chronoswiss`s most interesting and original piece seconds is displayed in a traditional manner at six oclock providing three different methods for displaying time at watchessellcom we specialize in top quality replica watches swiss engineering precision crafted timepieces are perfect gifts these products are not cheap imitations they are genuine replicas of the real products wearing these expensive looking replica watches is prestigious they make a statement at work and at play the time is now to get your replica watches that are famous around the world these affordable imitations make you look rich at a fraction of the cost avenger seawolf watches rolex watches choose from any of the following watchesrolex omega la dona de cartier watches breitling cartier tag heuer movado chanel and so on digital watch with calculator notebook pasha watches etc) such watches are usually worn by very

โพสต์เมื่อ : 30/4/2553 4:19:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 29/4/2553 10:17:12
โดย คุณ breitling watch
IP : 115.193.39.***
 

perpetual calendar etc) such persons are very sociable cartier lanieres they like everything new and unique they do think that desires exist to indulge they are children deep in their soulsthe blancpain super trofeo chronograph is powered by a mechanical self-winding movement calibre f185 cartier tankissime fake watches having a power reserve of 4 hours the movement of the chronograph was treated with electroplating solution tag heuer pasha used to completely blacken the movement bridges and main plate the blackened gold central rotor is decorated with a super trofeo 2009กๅ inscription cartier tank francaise breitling heuer grand carrera the movement making 21 rolex gmt master ii 600 vibrations per hour enables the timepiece to measure independent time periods with 1/6th second precision replica breitling besides hour minute cartier tank americaine second and date functions the movement provides a flyback chronograph the over-sized numerals 9 and 12 in red and white on the black dial of blancpain super trofeo chronograph remind of the numbers painted on the lamborghini gallardo lp560-4 cars the strap of the watch is made of alcantara a composite material used to cover surfaces and forms developed in the 1970s

โพสต์เมื่อ : 29/4/2553 10:17:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 29/4/2553 8:45:34
โดย คุณ tag heuer watch
IP : 218.74.6.***
 

mass-produced by highly efficient machines in a factory adopting ideas developed and patented by Rolex Nevertheless concord watch they do have very high-end versions that are hand created panerai watches alain silberstein watches Myth 2 ulysse nardin Rolex watches are the most precise watches in the world It has been said that a $25 dollar Casio will tell time just as exactly as a Rolex You are spending money on the extra jewelry features of the watch Therefore tag heuer watch if you re looking firsty for a designer replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches watch with artistic value a Rolex is sure to entertain your taste Myth 3 hermes a lange sohne watch omega watch A Rolex watch takes a year to hermes omega watch

โพสต์เมื่อ : 29/4/2553 8:45:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 26/4/2553 5:41:59
โดย คุณ guess watch
IP : 60.176.104.***
 

frequency of three to five years cheap watches rolex watch and it also can offer you the immense pleasure all watches come in 18k gold a combination of 18k wow gold and stainless steel pure stainless steel and also leather bands carrera watches submariner watches the submariner limited coca cola edition the limited harley davidson edition and the daytona beach collection have struck a chord with the customers liking wholesale jewelry come back with many more orders for the same fake watches the daytona beach collection comes in a real colorful range one can get funky and choose from the colors and patterns available on the site air king watches certifie watches bentley_motors watches microtimer watches the rolex oyster perpetual collection for both men and women is exquisite folks who have taste and class love wearing the rolex watcheseveryone has he or shes own right to love or choose anything he or she likes here i want to talk something about why people choose rolex as a symbol of status there are ten points i leave to you to make a decision rolex replica 1 rolex invented the wristwatch as we know it rolex watches was the first company to put real effort into marketing and producing them in 1905 other companies

โพสต์เมื่อ : 26/4/2553 5:41:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/4/2553 6:39:23
โดย คุณ citizen watch
IP : 220.184.102.***
 

quality of these cheap copies now buy online these replica items from their local replica watch stores or online stores like eBay So replica watches are just like the original watches but they are just exactly stealing the design copyright of the branded watches fake movado fake a lange sohne Therefore why then replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches there are a lot of people all around the world fake tag heuer fake watch fake bell ross poor or rich wants to buy them due to their chic designs fake montblanc great durability and the best thing about them approachable price fake lv fake rolex fake baume mercier even if this is regarded as an illegal form of business Maybe you will be stunned if I say that only fake baume mercier

โพสต์เมื่อ : 25/4/2553 6:39:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/4/2553 19:03:19
โดย คุณ breitling watch
IP : 125.122.154.***
 

watchesrolex breitling cockpit omega cartier classic breitling cartier tag heuer movado chanel and so on breitling watches at one blogger it compared the luxurious chic of tokyo flash watches with the one provided by rolex cartier ballon blue replica watch according to one technology blogger the tokyo flash watches is levelled at geeks rolex gmt master ii and pay more attention and much investment on the designs for people to look for a more costly expenduture on time tag heuer formula 1 and make the people all over the world cherish time and make full use of their time walyou tag heuer classic a major proponent of the newest technology available on the market highlighted how the independent series from tokyo flash watches were a particularly great thing for more geeky people to buy given the distinct designs which the company creates it explained as we all know rolex watches are not cheap and their social status is also something you pay for but not many can afford them as a result a tokyo flash watch has been classed as a great alternative that will in no way cut down on the cool design fashionable style and elegance which watch buyers crave in the current market breitling replica cartier 21 must de cartier walyou claims that tokyo

โพสต์เมื่อ : 24/4/2553 19:03:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/4/2553 17:48:52
โดย คุณ omega watch
IP : 220.184.102.***
 

iconography replica watches you ll surely see more than military-buffs sporting this replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches model The BR01 is 46 mm in diameter synonymous with the symbolic B R design cartier The dial is all black with photoluminescent hands and skull for superior night readability with a bracelet in rubber leather or heavy-duty synthetic fabric tag heuer watch cartier watches cartier The watch case is available in Matt Black Brushed Carbon Black or Brushed Stainless Steel rolex cartier This finely designed and crafted new design cartier watches undoubtedly cartier watch cartier watches is another wonderful design of the company this year to its loyal watch breitling watches

โพสต์เมื่อ : 24/4/2553 17:48:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 23/4/2553 6:55:02
โดย คุณ guess watch
IP : 125.122.154.***
 

ripple beehive clock atkins 30 day wagon spring fake watches american and french swingers rogers maine tall clock with omega watch cast iron plates connecticut pillar and scrolls carved column & splats double deckers terry clocks early jerome clocks rolex watches ansonia calendar clocks walter durfee grandfather clock breitling watchchelsea ships bells clocks ansonia crystal palace clocks omega watch industrials rolex watches jewelers pinwheel regulators omega watchenglish skeleton clocks french silk thread hickory dickory dock clock rolex watch ansonia figural clocks massive gothic grandfather clock replica watches replica rolex rolex replica replica watch omega watch john polsey banjo clock waltham boxed chronometer hamilton boxed chronometer cuckoo clocks organ clock plus more rolex replica session 2 saturday may 30 at approx 3 pm rolex replica over 400 clocks to be sold in this 250 lot discovery auction many to be sold in multiple lots you must be present to preview and bid in this session as the clocks are uncatalogued and sold as is absentee and phone bids are accepted in this session if you have previewed the lots omega watch session 3 sunday may 31 at 11 am approx 250 lots of

โพสต์เมื่อ : 23/4/2553 6:55:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 23/4/2553 2:46:25
โดย คุณ fake watch
IP : 115.193.37.***
 

simple while difficult definition tag heuer watches There is a simple method to increase needsC just to limit distribution of a highly admirable object The real luxury lies in one of a kind and limited edition It is not enough to produce some excellent product C it should be distinctive and characterstic breitling watches replica breitling watches Marketing professionals of Bvlgari seem to know this secret in a throughout way In 2005 the company released the Bvlgari Carbongold Quartz Chrono watch model replica audemars piguet watches which was available only in nine stores of the brand fake watch replica longines watches replica hublot watches The watch comes in 27 models replica romain jerome watches replica longines watches with the name of one of 27 cities that sculptured across its dial The number 27 is not randomly chosen C its the symbol of 27 cities where BVLGARI owns its storesEach model of the watch is crafted in a replica romain jerome watches

โพสต์เมื่อ : 23/4/2553 2:46:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/4/2553 5:19:38
โดย คุณ fake watch
IP : 115.193.37.***
 

replica ferrari watches fake watch back to 1906 when the brands exceptional watch collection experienced the world premiere followed by the overwhelmingly great success breitling watches replica patek philippe watches Presently the famous watchmaker is proud to introduce the novel Malton watch model which is featured in four editions tag heuer watches Each of them is animated by a different movement The first one is powered by a selfwinding Dubois Depraz 14070 calibre movement with the regulator module Coated with 26 jewels replica rolex watches it provids a 38hour power reserve replica ulysse nardin watches The second interpretation is mounted with a threehand ETA 2897 automatic movement replica breguet watches replica panerai watches studded with 21 valuable stones replica bvlgari watches It has a power reserve of 42 hoursThe third variation depends on a threehand Sellita SW200 automatic movement polished

โพสต์เมื่อ : 22/4/2553 5:19:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/4/2553 3:28:55
โดย คุณ citizen watches
IP : 220.184.102.***
 

owning a rolex watch you may look into purchasing replica watches for they can be more affordable compared to those genuine rolex watches you can see in stores today you can definitely rely on the resemblance of these replica watches because they really look the same as those original ones cartier replica if this is the case then why spend thousands of dollars on genuine ones replica tag heuer if you can make use of replica watches which are more inexpensive but you have to be aware that there are replicas which do not meet the standards in copying the mechanisms and the design of a true rolex watch if you come across replica watches like these cartier replica you might be wasting your money when you purchase one replica omega breitling replica rolex replica this will assure you that what you are getting is worth the value of your money replica cartier omega replica you may find various replicas hand-crafted to produce the exact copy of the rolex originals and they vary from quality depending on where the replicas came from either if they are swiss made replicas japanese made replicas or replicas which are made from chins they say that it would be best to choose swiss replicas replica cartier cartier replica

โพสต์เมื่อ : 22/4/2553 3:28:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 23:10:00
โดย คุณ replica watch
IP : 220.184.102.***
 

many other u cartier s presidents omega omega watch leading rolex to undertake an aggressive advertising campaign with the slogan men who guide the destinies of the world wear rolex watches today consequently omega watch the rolex day date is popularly known as the president or presidential the replica watches president is currently available in 26 different displayed languages for its uniqueness in showing both the date and the day on the dial thick president bracelet with concealed clasp and the fact that the day date is only available in solid gold or platinum omega watch this is where this luxury timepiece makes itself further distinguishing whether for the purpose of gifting or for personal use the best choice is the replica pearlmaster rolex watch rolex have been a very popular brand name when it comes to watches tag heuer watch rolex watch and anybody you ask would definitely want to own of these elegantly designed timepieces breitling as the leading name in luxury wrist watches omega rolex watch has been the pre-eminent symbol of performance and prestige for over a century from a horological viewpoint omega watch the brand of rolex is one of the worlds most

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 23:10:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 22:44:11
โดย คุณ rolex replica
IP : 220.184.102.***
 

fake omega watches cars the monaco v4 watch is inspired by car engines fake rolex watches surprisingly engines and mechanical watches have a lot in common as they have similar concepts at the basis transmission friction torque and power tag heuer managed to change the rules of watchmaking จC it has substituted a rotating oscillating weight for automatic winding for a 425-gram platinum ingot which is used as a kind of cylinder in a linear movement as if it were not enough fake omega watches the company replaced the traditional wheels power transmission system by a drive-belt transmission one consisting of 13 belts with a gauge measure of 05 x 045mm the author of the idea behind the belt system is swiss watchmaker jean francois ruchonnet who cooperated with tag heuer in creating the monaco v4 watch the belt transmission system is superior to traditional gears breitling fake watches as a belt can transfer power over any distance and does not require a chain of gears breitling fake watches cartier fake watches in addition to this tag heuer fake watches fake watches fake omega watches it excels the traditional system in flexibility and shock resistance fake breitling watches the monaco v4 movement also has 22mm diameter bearings with 025mm balls that rotate

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 22:44:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 16:01:29
โดย คุณ rolex replica
IP : 125.122.154.***
 

always surrounded by media attention and money power has maintained the kind of composure and humbleness that is the biggest virtue one can have the 6 feet tall footballer started as a junior player for liverpool in 1987 and graduated to senior team in 1998 and still continues to play for them with unprecedented levels of success in 1999 he was drafted to play for the england u-21 and in 2000 he was honored by the call to join the england national team replica breitling watches fake watches breitling breitling watch through his performances he time and again brought forth one point that when on the football field he is an absolute master from winning matches to winning championships he has done it all and has been duly recognized too replica watches breitling replica breitling watch replica watch with liverpool he has won fa cup twice league cup twice fa community shield twice and uefa super cup twice and uefa champions league as well as uefa cup once he himself has won player of the year awards on countless occasion including fwa player of the year uefa club footballer of the year breitling replica breitling watches twice fifpro world xi and goal of the season for his success he has also been made member of the order of the british

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 16:01:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 15:43:13
โดย คุณ replica rolex
IP : 220.184.102.***
 

life time if being services regularly japanese replica rolex movement is very durable although much cheaper it can last for 8-10 years if handled properly crystal omega watch description the crystal of a watch is the glass covers the face or dial) it is very important for your watch appearance and life span there are 2 main crystal type which are used in replica rolex mineral and sapphire mineral are used for japanese replica rolex it is very durable and scratch proofed cartier watch sapphire crystals are extremely hard material and are the best type and are used in swiss replica rolex and also in the genuine rolex watches back/green sticker tag heuer watches cartier description the back of the rolex watch refers to any engravings/stickers found on the back omega most genuine rolex watches dont have any engravings or serial numbers of the back of the back replica rolex have this green sticker too case rolex watch description the case carries the movement face or dial) the crown and attaches the 2 ends of the band its the body of the watch and it is extremely important it is high quality omega watches breitling watches the case in a genuine rolex watch is crafted from a single piece of omega watch cartier watches

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 15:43:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 6:28:52
โดย คุณ buy cheap watches
IP : 125.122.159.***
 

cars hermes cartier the monaco v4 watch is inspired by car engines surprisingly engines and mechanical watches have a lot in common as they have similar concepts at the basis zenith transmission friction torque and power tag heuer managed to change the rules of watchmaking จC it has substituted a rotating oscillating weight for automatic winding for a 4 piaget 25-gram platinum ingot which is used as a kind of cylinder in a linear movement as if it were not enough the company replaced the traditional wheels power transmission system by a drive-belt transmission one consisting of 13 belts with a gauge measure of 0 replica watches 5 x 045mm the author of the idea behind the belt system is swiss watchmaker jean francois ruchonnet who cooperated with tag heuer in creating the monaco v4 watch lv the belt transmission system is superior to traditional gears as a belt can transfer power over any distance and does not require a chain of gears in addition to this breguet tag heuer panerai it excels the traditional system in flexibility and shock resistance gucci the monaco v4 movement also has 22mm diameter bearings with 025mm balls that rotate

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 6:28:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 21/4/2553 6:21:23
โดย คุณ buy watches
IP : 60.176.111.***
 

(even if they dont admit it) is just a watch For those big fans of GirardPerregaux replica chopard watches it could be extremely good news for them when they hear that this famous Swiss watch making company has replica baume mercier watches replica jaeger lecoultre watches tag heuer watches in an extremely surprising move revived the concept of the highend battery powered quartz timepiece replica cartier watches breitling watches replica swiss rolex watches fake watch As a tribute to the late 1960s replica a lange watches when quartz technology was coveted and watches housing this revolutionary technology were scarce and expensive replica audemars piguet watches the luxurious brand synonymous for such mechanical achievements as the Tourbillon with Three Gold Bridges and the different kinds of chiming Opera masterpieces now presents a model of its sporty Laureato watch housing an innovative inhouse GirardPerregaux quartz movement

โพสต์เมื่อ : 21/4/2553 6:21:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/4/2553 17:47:15
โดย คุณ replica watch
IP : 125.122.103.***
 

fake cartier watches montblanc supports different projects in various areas including such categories of high culture as painting classical music and opera as well as such domains of modern mass culture as photography and cinema breitling fake watches this german manufacturer of watches and writing instruments has founded a special organization which supports those who patron the arts and each year gives the montblanc de la culture arts patronage award to the most outstanding patrons of the arts at watchessellcom we specialize in top quality replica watches swiss engineering precision crafted timepieces are perfect gifts these products are not cheap imitations fake omega watches they are genuine replicas of the real products wearing these expensive looking replica watches is prestigious fake tag heuer watches they make a statement at work and at play fake watches the time is now to get your replica watches that are famous around the world these affordable imitations make you look rich at a fraction of the cost cartier fake watches breitling fake watches breitling fake watches choose from any of the following watchesrolex omega breitling cartier breitling fake watches tag heuer movado chanel and so on in the coming autumn and winter rolex fake watches the new

โพสต์เมื่อ : 12/4/2553 17:47:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 4:49:00
โดย คุณ cartier watches
IP : 125.122.103.***
 

replica watches removable chain necklace one of the hardest things is to come up with a name hilary said of the new range but i think femme works really well and explains the line perfectly as feminine but tough all at the same time its aggressive but in a good way replica tag heuer the new line-up from hilary duff will be available in the coming months for ladies wanting to match their look to a dkny watch earlier this month hilary duff revealed that she would play a part in new york drama series gossip girl playing olivia burke a movie star wanting to lead a regular college life tag heuer if you like the dkny timepiece just go to a trustworthy shop to buy your favorite because there are so many fake products of digital watch which make the customers confusedrecently replica tag heuer watches one style blogger claimed that the new timepiece of tokyo flash was the coolest watch in the world only after you invested into this chic watch replica tag heuer watches you know what the people mean for cool while it may look like an electronic tagging device to the untrained eye replica tag heuer watches a new tokyo flash watch is an absolute beauty to behold the retsu has been dubbed the replica tag heuer watches replica tag heuer fake watches replica watch

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 4:49:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 4:40:24
โดย คุณ breitling watch
IP : 125.122.103.***
 

wearing these expensive looking replica watches is prestigious rolex fake watches they make a statement at work and at play fake watches the time is now to get your replica watches that are famous around the world these affordable imitations make you look rich at a fraction of the cost fake breitling watches tag heuer fake watches cartier fake watches choose from any of the following watchesrolex breitling fake watches omega breitling cartier omega fake watches tag heuer movado fake cartier watches chanel and so on the g-shock mini series which is then new watch products from casio now is available all over the world a range of casiowatches for women has been unveiled by the timepiece company the g-shock mini series is aimed at women who enjoy the rugged functionality of the casio g-shock watches breitling fake watches omega fake watches but want a more feminine take on the style described as fashion meets function the new casiowatches are water and shock resistant and available in white pink and black colourways across three models we are thrilled to offer fashionable water and shock resistant watches for chic active women everywhere said shigenori itoh vice-president of casios timepiece division the new casiowatches for women also offer

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 4:40:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 4:32:29
โดย คุณ cartier watch
IP : 125.122.103.***
 

tag heuer watch the customer service of the iwc is very helpful replica tag heuer they are always ready to solve whatever problem the customers meet these good management of wic maintain the popularity of the wic watches replica watches it is well known to us that the swiss wrist watches makers enjoy high reputation all over the world due to its high quality surely the patek philippe brand name is also well-received by clients replica tag heuer watches in the past patek cooperated with philippe and then set up the swiss company which mainly handle the wrist watches from the beginning patek philippe made some of the most complicated กช and beautiful กชwatches ever produced fastidious records have been kept on every watch the company has made tag heuer so that modern-day collectors can request the repair history of any antique or vintage patek philippe watch before making a purchase replica watch fake watches significantly the companys first wristwatchwas also switzerlands first wristwatch it was made in 1868 and sold to the countess koscowicz of hungary in 1876 replica tag heuer tag heuer watch tag heuer ornate and clunky by contemporary standards it was wound with a key and resembled a triptych with the

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 4:32:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 4:06:42
โดย คุณ replica watch
IP : 125.122.103.***
 

particularly you also can get some discount provided that you find the right at watchessellcom we specialize in top quality replica watches swiss engineering rolex replica precision crafted timepieces are perfect gifts these products are not cheap imitations they are genuine replicas of the real products wearing these expensive looking replica watches is prestigious they make a statement at work and at play the time is now to get your replica watches that are famous around the world these affordable imitations make you look rich at a fraction of the cost choose from any of the following watches omega replica rolex omega replica omega breitling cartier tag heuer movado chanel and so on recently in scotland the watch thieves stole the valuable watch and replaced it with a fake one cartier replica which captured the attention of the police replica cartier in the coming days the detective are going to look into this crime replica omega omega replica perhaps taking tips from bbcs the real hustle replica breitling a pair of thieves have used a classic trick to steal a watch in scotland replica cartier prompting a search for the criminals tag heuer replica chisholm hunter a diamond dealer in livingston west lothian was hit

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 4:06:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 3:50:21
โดย คุณ citizen watch
IP : 125.122.103.***
 

east omega watches as well as cruise ships on the waters in between if you like the fossil watches just go to a trustworthy shop to buy your favorite because there are so many fake products of brand-name watches which make the customers confused at watchessellcom we specialize in top quality replica watches swiss engineering cartier watches precision crafted timepieces are perfect gifts these products are not cheap imitations they are genuine replicas of the real products wearing these expensive looking replica watches is prestigious they make a statement at work and at play the time is now to get your replica watches that are famous around the world these affordable imitations make you look rich at a fraction of the cost choose from any of the following watchesrolex omega watch omega cartier watch breitling cartier cartier rolex watches omega watches tag heuer movado chanel and so on breitling watches cartier watch the latest news released that there is one latest edition which is made by one smart wristwatch designer surely it causes a severe discussion recently because it attracts so many peoples attention due to its exclusive outlook and perfect designation tag heuer watch by the way it is

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 3:50:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 3:05:16
โดย คุณ invicta watches
IP : 125.122.103.***
 

breitling watches cartier items of omega watche breitling watche will be sold in 2 days it was maily divided into the following 4 sessions session 1 saturday may 30 at 11 am approx 225 lots of catalogued clocks to include e howard & co astronomical #61 omega watchmassive e howard #87 floor standing regulator rare chelsea ships clock w/ 10 inch dial in verdepatinated case e howard #5 banjo breitling watchclock howard & davis #4 banjo clock cartier watch e howard #1 banjo howard #70 w/ 20 inch dial omega elmer o stennes girondole elmer o stennes lyre omega watches elmer o stennes weight driven massachusetts shelf clock seth thomas weight driven regulators umbria #7 regulator cartier watch lobby clock arcade gallery clock tag heuer calendar clocks replica watches marine corse clock cartier watches rolex watches sonora chime clocks english boxed chronometers ithaca calendar clocks belgrade #2 bank calendar shelf calendars wall calendars southern clock co calendar french annulars omega french picture frame automaton clocks weight driven & presentation banjo clocks collection of 30 ansonia royal bonn china mantle clocks j c brown ripple steeple clock

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 3:05:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2553 23:43:45
โดย คุณ breitling watches
IP : 125.118.157.***
 

watch framed by two diamond-and-gold encrusted panels on either side patek philippe has been a luxury brand ever since by the end of the 19th century the technical quality of patek philippe watches began to be codified rolex replica in 1886 replica rolex the micromechanical engineering and hand finishing of the firmswristwatch movements were awarded the prestigious geneva seal numerous patents followed including one for a split-seconds chronograph in 1902 replica rolex watches patek philippes first complicated ladies wristwatch appeared in 1916 it had a five-minute repeater replica rolex fake watches in 1922-23 rolex watch patek philippe created the first split-seconds chronograph wristwatch and in 1925 it introduced its first wristwatch with a perpetual calendar replica watch the 1920s was a vibrant decade for patek philippe some of its most sought-after antique watches are from this period rolex replica including the officer gondolo wristwatch from 1920 a perpetual-calendar wristwatch with moon phases in 1925 a repeater in 1926 and a square version of the handsome gondolo in 1928 rolex replica replica watches despite the great depression and new owners in 1932 innovation continued through

โพสต์เมื่อ : 9/4/2553 23:43:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 5680 คน ตอบ 35 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7