www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เลือกคณะอย่างไรในแบบตัวเรา ตอนที่ 1

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

คณะน่าสน...สำหรับคนจริงจัง
ถ้าน้องมักจะกระตือรือร้น สนุกที่จะทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือหรือออกกำลัง จำพวก งานก่อสร้าง ทำงานกับเครื่องจักร ชอบเล่นกีฬา ชอบที่ทำงานกับสิ่งต่าง ๆ มากกว่าการออกความคิดหรือทำงานกับผู้คน ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบงานเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ชอบที่จะ “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ” มากกว่าเรียนในห้องเรียน ตรงไปตรงมา เปิดเผย มีทักษะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก แต่อาจมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดี ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง พอใจที่สามารถสร้างผลงานที่จับต้องได้ ไปเลยไปดูว่าเราเหมาะกับคณะอะไร

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบวิชาการ
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิเคราะห์ ชอบสังเกตและใช้สติปัญญา สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ชอบใช้คณิตศาสตร์และทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ชอบความท้าทาย สนุกที่จะใช้ตรรกะและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม หมกมุ่นครุ่นคิด ที่จะหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ชอบความอิสระในการทำงาน แต่อาจจะขาดทักษะของความเป็นผู้นำและการจูงใจคน น้องน่าจะเดินไปทางนี้นะ

คณะน่าสน...สำหรับคนสไตล์ศิลปิน
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น มีลางสังหรณ์ มีจินตนาการ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในทางศิลปะ เช่น แต่งเพลง เล่นดนตรี เขียนหนังสือ เขียนรูป เป็นต้น เป็นคนยืดหยุ่น อยากแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบทำตามระเบียบแบบแผนและเดินตามคนอื่น รวดเร็ว อ่อนไหว มีความชัดเจนในการสื่อสาร ให้คุณค่ากับความงดงาม มองตัวเองเป็นนักสร้างสรรค์ บางครั้งทำตามใจตัวเอง มีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรี การแสดง การวาด การเขียน แต่อาจจะขาดทักษะเกี่ยวกับองค์กร ชอบทำงานที่ใช้จินตนาการ ในบรรยากาศผ่อนคลาย ถ้าน้องออกแนวนี้ ลองไปดูทาง

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบออกสังคม
ถ้าน้องรู้สึกหรือมีใครชอบบอกว่าน้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบและให้ความสนใจกับความสุขของบุคคลอื่น ชอบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ชอบช่วยเหลือ ให้การฝึกอบรม ดูแล ให้คำปรึกษา พัฒนาผู้อื่น ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สนุกกับกิจกรรมทางสังคม ชอบแก้ปัญหาระหว่างบุคคลต่างๆ ชอบหาโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ชอบการอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ชอบทำงานกับผู้คน รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและมีความสามารถในการจูงใจคน มองตนเองว่าเป็นคนเข้าใจคนอื่น เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ร่าเริง มีทักษะในการสอน แต่ขาดความสามารถเชิงช่าง ชอบทำงานเป็นทีมและมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

คณะน่าสน...สำหรับคนกล้าคิดกล้าทำ
ถ้าน้องเป็นคนชอบทำงาน กระปรี้กระเปร่า ทะเยอทะยาน รักการผจญภัย เข้าสังคม มั่นใจตัวเอง ชอบกิจกรรมที่ต้องไปชักจูงผู้อื่น เช่น ขายสินค้า เป็นต้น หาโอกาสแสดงบทบาทเป็นหัวหน้า สนุกกับงานที่ใช้ความสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการจูงใจผู้อื่นเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่อาจจะหลีกเลี่ยงงานประจำ หรืองานที่ต้องทำตามระบบ มีทักษะในการพูดกับสังคมสาธารณะ แต่มักขาดความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบบรรยากาศการทำงานที่มีโอกาสไปเป็นผู้นำ ผู้จัดการ นักขายที่สามารถได้ผลตอบแทนทางการเงิน อำนาจ และตำแหน่ง

คณะน่าสน...สำหรับคนเจ้าระเบียบ
ถ้าน้องเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง ทำตามแบบแผน มีความยุติธรรม สบายใจที่จะทำงานตามสายการบังคับบัญชา ชอบทำงานตามคำสั่งมากกว่าที่จะแสดงบทบาทของผู้นำ ชอบองค์กรที่มีระบบ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง มีทักษะในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การจัดการอุปกรณ์สำนักงาน ไม่ต้องการเป็นผู้นำหรือเป็นคนเด่น ทำงานละเอียดลออ พากเพียร วางใจให้ทำงานได้ มองตัวเองว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทำตามคำสั่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความสามารถทางตัวเลข บางครั้งอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีความคิดหรือขาดความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานในที่มีความเป็นระเบียบแบบแผน เช่น การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล เป็นต้น อย่างน้องนี่ต้องอย่างนี้

เลือกเรียนทั้งทีจะเริ่มต้นที่ไหน
คำถามนี้ถ้าให้แต่ละคนตอบก็คงจะแตกต่างกันไปมากมาย บางคนบอกเริ่มที่ตัวเอง บางคนบอกเริ่มที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บางคนบอกเริ่มที่เพื่อนสนิท บางคนบอกเริ่มที่คณะที่สนใจ ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...แต่ไม่ว่าจะเริ่มจากที่ไหน สิ่งที่ควรจะพิจารณาให้ถ่องแท้ก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะเลือกเรียนในคณะ สาขาวิชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นตัวของตัวเราทั้งที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความชอบ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพราะการเลือกในครั้งนี้จะมีผลยิ่งใหญ่ไปตลอดชีวิต...

เราเป็นคนอย่างไร?
เคยส่องกระจกแล้วคุยกับไอ้คนที่มันมองคุณอยู่มั๊ยครับว่า คุณน่ะเป็นคนแบบไหน หลายคนบอกว่าคุยแล้วเขาบอกว่าเขาน่ารัก สวย ดูดี ไม่มีใครในปฐพีที่งามเลิศเท่าคนในกระจกเลย อันนั้นช่างคุณเถิด...คนมันหลงตัวเอง ฮิ ฮิ...คุณเป็นคนแบบไหน ที่จะคุยกันนี้ ไม่ได้ให้ความสนใจกับความหนุ่ม ความหล่อจนสาว ๆ ต้องตบตีแย่งอวัยวะสำคัญของคุณกัน หรือความสาว ความสวยจนหนุ่มๆ รุมจีบกันเหมือนแมลงวีตอมขั้น อะไรทำนองนั้น

 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย eduzonesteen01 (ศริญญา ศรีใส) บทความทั้งหมดของคุณ eduzonesteen01
วันที่ 06/07/2550 เวลา 10:39:58
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 5680 ครั้ง ได้รับการโหวต 10 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 5680 คน ตอบ 35 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/5/2553 23:40:56
โดย คุณ replica watches for sale
IP : 125.121.211.***
 

rado fake tag heuer watches for sale wait for these new Hermes Clipper replica watches models soonWhen it refers to the enjoyment of luxury with replica watches replica watches Rolex this big name in the whole world of luxury watch brands in this planet fake rolex cartier will surely come immediately into most peoples minds Many people will doubt that whether the Rolex timepiece I bought is original or not Thats because replicas watches fake omega watches for sale omega on one hand they may ponder that I dont look that affluent enough to buy a Rolex watch replica tag heuer watches for sale fake tag heuer watches for sale however on the other hand they may also think that my Rolex watch piece look so original that it is difficult to conclude that its a replica RolexActually I am lucky enough to find such a reliable replica watch dealer I guess this is not quite famous since they dont rank well for the

โพสต์เมื่อ : 9/5/2553 23:40:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 13:58:12
โดย คุณ guess watches
IP : 115.193.33.***
 

hermes less tudor panerai watches they do not mind These Breitling Replica Watches reset exact time and have a superior finish corum watch Try replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches this presents that will not cost you a lot remember that which versions you are looking for gifts the best options are unique presents that express your heartfelt love hermes The receiver will undoubtedly be surprised for the present you send to him The big smile on his face will be your most precious comfort for your choice panerai watches omega watch graham a lange sohne watch hermes

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 13:58:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 6:16:32
โดย คุณ fake watches for sale
IP : 125.122.102.***
 

breitling itself tudor watches especially for the high quality involved a fake rolex is the king of replica watches rolex watches there is no doubt about that so any man or woman will gladly wear it as if it were a real one those who cannot afford to buy themselves a rolex watch had better go for the replica watch instead you will certainly find that you deserve designer quality at an affordable price replica rolex watch does bring grace to you and your lifestyle rolex watches are the classical brand of switzerland timepiece industry hublot watches tissot watches it is classy reliable and will make you feel precious i would say there is no shortage of styles in rolex yacht-master ii the rolex name carries with it both prestige and status believe me or not replica watches yacht-master ii does bring grace to you and your lifestyle ulysse nardin watches fake watches patek philippe watches parmigiani watches steven george gerrard is an english footballer who dons proudly dons the colours of england national team and liverpool a highly successful footballer he has played his game to perfection every time he has entered the football field alain silberstein watches born on the 30th may 1980 he is among those rare breed of footballers who though very successful and

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 6:16:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/5/2553 6:08:10
โดย คุณ fake watches for sale
IP : 60.176.105.***
 

Flying Tourbillon replica watches rolex cartier wholesale swiss tag heuer and breitling watches The most distinctive part of this Cartier model is the Flying Tourbillon itself replica watches rolex watches Do you know what the tourbillon is A Tourbillon is a horological creation discovered in 1795 by Abraham-Louis Breguet audemars piguet watches the French watchmaker A tourbillon is an instrument that neutralizes the effects of gravity swiss rolex watches baume mercier watches It works due to fascinating idea - to place the escapement and balance wheel inside a rotating frame Ballon Bleu is featured in a variation of the original tourbillon named as Flying Tourbillon breguet watches breitling watches alain silberstein watches It was designed by Alfred Helwig จC well known watchmaker ulysse nardin watches replica

โพสต์เมื่อ : 5/5/2553 6:08:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 20:11:02
โดย คุณ rolex watches
IP : 115.193.39.***
 

explorer watches are forever 1971) roger moore appears with it in live and let die 1973 and in the man with the golden gun 1974) so chrono watches we can say that the popular of rolex watch is due to the deeply relationship between james bond rolex with the increase of global business and travel love watches for some its more important than ever to be aware of times around the country and world in the 1960s there were very few dual time zone models available lots of companies strive to exceed the customers expectations with unbeatable prices and unmatched service new tag heuer formula 1 watches replica rolex as rolex watches are more and more popular submariner watches there are more and more fake ones in the market so before we decide to buy a rolex watch we should learn more information about rolex watches when we buy it we should inspect it more carefully replica watches)as we know olympic collection watches not only will the wearer appear to be extremely wealthy but they will also be on the cutting edge of time piece fashion with a replica watches but usually the original rolex watches are very much expensive therefore not affordable for most people here is a solution replica watches deville watches buy a good quality replica rolex

โพสต์เมื่อ : 30/4/2553 20:11:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/4/2553 4:19:32
โดย คุณ replica watch
IP : 218.74.6.***