www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เลือกคณะอย่างไรในแบบตัวเรา ตอนที่ 1

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

คณะน่าสน...สำหรับคนจริงจัง
ถ้าน้องมักจะกระตือรือร้น สนุกที่จะทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือหรือออกกำลัง จำพวก งานก่อสร้าง ทำงานกับเครื่องจักร ชอบเล่นกีฬา ชอบที่ทำงานกับสิ่งต่าง ๆ มากกว่าการออกความคิดหรือทำงานกับผู้คน ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบงานเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ชอบที่จะ “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ” มากกว่าเรียนในห้องเรียน ตรงไปตรงมา เปิดเผย มีทักษะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก แต่อาจมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดี ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง พอใจที่สามารถสร้างผลงานที่จับต้องได้ ไปเลยไปดูว่าเราเหมาะกับคณะอะไร

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบวิชาการ
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิเคราะห์ ชอบสังเกตและใช้สติปัญญา สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ชอบใช้คณิตศาสตร์และทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ชอบความท้าทาย สนุกที่จะใช้ตรรกะและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม หมกมุ่นครุ่นคิด ที่จะหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ชอบความอิสระในการทำงาน แต่อาจจะขาดทักษะของความเป็นผู้นำและการจูงใจคน น้องน่าจะเดินไปทางนี้นะ

คณะน่าสน...สำหรับคนสไตล์ศิลปิน
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น มีลางสังหรณ์ มีจินตนาการ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในทางศิลปะ เช่น แต่งเพลง เล่นดนตรี เขียนหนังสือ เขียนรูป เป็นต้น เป็นคนยืดหยุ่น อยากแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบทำตามระเบียบแบบแผนและเดินตามคนอื่น รวดเร็ว อ่อนไหว มีความชัดเจนในการสื่อสาร ให้คุณค่ากับความงดงาม มองตัวเองเป็นนักสร้างสรรค์ บางครั้งทำตามใจตัวเอง มีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรี การแสดง การวาด การเขียน แต่อาจจะขาดทักษะเกี่ยวกับองค์กร ชอบทำงานที่ใช้จินตนาการ ในบรรยากาศผ่อนคลาย ถ้าน้องออกแนวนี้ ลองไปดูทาง

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบออกสังคม
ถ้าน้องรู้สึกหรือมีใครชอบบอกว่าน้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบและให้ความสนใจกับความสุขของบุคคลอื่น ชอบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ชอบช่วยเหลือ ให้การฝึกอบรม ดูแล ให้คำปรึกษา พัฒนาผู้อื่น ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สนุกกับกิจกรรมทางสังคม ชอบแก้ปัญหาระหว่างบุคคลต่างๆ ชอบหาโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ชอบการอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ชอบทำงานกับผู้คน รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและมีความสามารถในการจูงใจคน มองตนเองว่าเป็นคนเข้าใจคนอื่น เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ร่าเริง มีทักษะในการสอน แต่ขาดความสามารถเชิงช่าง ชอบทำงานเป็นทีมและมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

คณะน่าสน...สำหรับคนกล้าคิดกล้าทำ
ถ้าน้องเป็นคนชอบทำงาน กระปรี้กระเปร่า ทะเยอทะยาน รักการผจญภัย เข้าสังคม มั่นใจตัวเอง ชอบกิจกรรมที่ต้องไปชักจูงผู้อื่น เช่น ขายสินค้า เป็นต้น หาโอกาสแสดงบทบาทเป็นหัวหน้า สนุกกับงานที่ใช้ความสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการจูงใจผู้อื่นเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่อาจจะหลีกเลี่ยงงานประจำ หรืองานที่ต้องทำตามระบบ มีทักษะในการพูดกับสังคมสาธารณะ แต่มักขาดความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบบรรยากาศการทำงานที่มีโอกาสไปเป็นผู้นำ ผู้จัดการ นักขายที่สามารถได้ผลตอบแทนทางการเงิน อำนาจ และตำแหน่ง

คณะน่าสน...สำหรับคนเจ้าระเบียบ
ถ้าน้องเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง ทำตามแบบแผน มีความยุติธรรม สบายใจที่จะทำงานตามสายการบังคับบัญชา ชอบทำงานตามคำสั่งมากกว่าที่จะแสดงบทบาทของผู้นำ ชอบองค์กรที่มีระบบ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง มีทักษะในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การจัดการอุปกรณ์สำนักงาน ไม่ต้องการเป็นผู้นำหรือเป็นคนเด่น ทำงานละเอียดลออ พากเพียร วางใจให้ทำงานได้ มองตัวเองว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทำตามคำสั่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความสามารถทางตัวเลข บางครั้งอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีความคิดหรือขาดความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานในที่มีความเป็นระเบียบแบบแผน เช่น การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล เป็นต้น อย่างน้องนี่ต้องอย่างนี้

เลือกเรียนทั้งทีจะเริ่มต้นที่ไหน
คำถามนี้ถ้าให้แต่ละคนตอบก็คงจะแตกต่างกันไปมากมาย บางคนบอกเริ่มที่ตัวเอง บางคนบอกเริ่มที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บางคนบอกเริ่มที่เพื่อนสนิท บางคนบอกเริ่มที่คณะที่สนใจ ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...แต่ไม่ว่าจะเริ่มจากที่ไหน สิ่งที่ควรจะพิจารณาให้ถ่องแท้ก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะเลือกเรียนในคณะ สาขาวิชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นตัวของตัวเราทั้งที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความชอบ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพราะการเลือกในครั้งนี้จะมีผลยิ่งใหญ่ไปตลอดชีวิต...

เราเป็นคนอย่างไร?
เคยส่องกระจกแล้วคุยกับไอ้คนที่มันมองคุณอยู่มั๊ยครับว่า คุณน่ะเป็นคนแบบไหน หลายคนบอกว่าคุยแล้วเขาบอกว่าเขาน่ารัก สวย ดูดี ไม่มีใครในปฐพีที่งามเลิศเท่าคนในกระจกเลย อันนั้นช่างคุณเถิด...คนมันหลงตัวเอง ฮิ ฮิ...คุณเป็นคนแบบไหน ที่จะคุยกันนี้ ไม่ได้ให้ความสนใจกับความหนุ่ม ความหล่อจนสาว ๆ ต้องตบตีแย่งอวัยวะสำคัญของคุณกัน หรือความสาว ความสวยจนหนุ่มๆ รุมจีบกันเหมือนแมลงวีตอมขั้น อะไรทำนองนั้น

 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย eduzonesteen01 (ศริญญา ศรีใส) บทความทั้งหมดของคุณ eduzonesteen01
วันที่ 06/07/2550 เวลา 10:39:58
เข้าชมข่าวนี้แล้ว