www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เลือกคณะอย่างไรในแบบตัวเรา ตอนที่ 1

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

คณะน่าสน...สำหรับคนจริงจัง
ถ้าน้องมักจะกระตือรือร้น สนุกที่จะทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือหรือออกกำลัง จำพวก งานก่อสร้าง ทำงานกับเครื่องจักร ชอบเล่นกีฬา ชอบที่ทำงานกับสิ่งต่าง ๆ มากกว่าการออกความคิดหรือทำงานกับผู้คน ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง ชอบงานเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ชอบที่จะ “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ” มากกว่าเรียนในห้องเรียน ตรงไปตรงมา เปิดเผย มีทักษะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก แต่อาจมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดี ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง พอใจที่สามารถสร้างผลงานที่จับต้องได้ ไปเลยไปดูว่าเราเหมาะกับคณะอะไร

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบวิชาการ
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิเคราะห์ ชอบสังเกตและใช้สติปัญญา สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ชอบใช้คณิตศาสตร์และทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ชอบความท้าทาย สนุกที่จะใช้ตรรกะและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม หมกมุ่นครุ่นคิด ที่จะหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ชอบความอิสระในการทำงาน แต่อาจจะขาดทักษะของความเป็นผู้นำและการจูงใจคน น้องน่าจะเดินไปทางนี้นะ

คณะน่าสน...สำหรับคนสไตล์ศิลปิน
ถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น มีลางสังหรณ์ มีจินตนาการ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในทางศิลปะ เช่น แต่งเพลง เล่นดนตรี เขียนหนังสือ เขียนรูป เป็นต้น เป็นคนยืดหยุ่น อยากแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบทำตามระเบียบแบบแผนและเดินตามคนอื่น รวดเร็ว อ่อนไหว มีความชัดเจนในการสื่อสาร ให้คุณค่ากับความงดงาม มองตัวเองเป็นนักสร้างสรรค์ บางครั้งทำตามใจตัวเอง มีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรี การแสดง การวาด การเขียน แต่อาจจะขาดทักษะเกี่ยวกับองค์กร ชอบทำงานที่ใช้จินตนาการ ในบรรยากาศผ่อนคลาย ถ้าน้องออกแนวนี้ ลองไปดูทาง

คณะน่าสน...สำหรับคนชอบออกสังคม
ถ้าน้องรู้สึกหรือมีใครชอบบอกว่าน้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบและให้ความสนใจกับความสุขของบุคคลอื่น ชอบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ชอบช่วยเหลือ ให้การฝึกอบรม ดูแล ให้คำปรึกษา พัฒนาผู้อื่น ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สนุกกับกิจกรรมทางสังคม ชอบแก้ปัญหาระหว่างบุคคลต่างๆ ชอบหาโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ชอบการอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ชอบทำงานกับผู้คน รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและมีความสามารถในการจูงใจคน มองตนเองว่าเป็นคนเข้าใจคนอื่น เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ร่าเริง มีทักษะในการสอน แต่ขาดความสามารถเชิงช่าง ชอบทำงานเป็นทีมและมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

คณะน่าสน...สำหรับคนกล้าคิดกล้าทำ
ถ้าน้องเป็นคนชอบทำงาน กระปรี้กระเปร่า ทะเยอทะยาน รักการผจญภัย เข้าสังคม มั่นใจตัวเอง ชอบกิจกรรมที่ต้องไปชักจูงผู้อื่น เช่น ขายสินค้า เป็นต้น หาโอกาสแสดงบทบาทเป็นหัวหน้า สนุกกับงานที่ใช้ความสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการจูงใจผู้อื่นเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่อาจจะหลีกเลี่ยงงานประจำ หรืองานที่ต้องทำตามระบบ มีทักษะในการพูดกับสังคมสาธารณะ แต่มักขาดความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบบรรยากาศการทำงานที่มีโอกาสไปเป็นผู้นำ ผู้จัดการ นักขายที่สามารถได้ผลตอบแทนทางการเงิน อำนาจ และตำแหน่ง

คณะน่าสน...สำหรับคนเจ้าระเบียบ
ถ้าน้องเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง ทำตามแบบแผน มีความยุติธรรม สบายใจที่จะทำงานตามสายการบังคับบัญชา ชอบทำงานตามคำสั่งมากกว่าที่จะแสดงบทบาทของผู้นำ ชอบองค์กรที่มีระบบ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง มีทักษะในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การจัดการอุปกรณ์สำนักงาน ไม่ต้องการเป็นผู้นำหรือเป็นคนเด่น ทำงานละเอียดลออ พากเพียร วางใจให้ทำงานได้ มองตัวเองว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทำตามคำสั่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความสามารถทางตัวเลข บางครั้งอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีความคิดหรือขาดความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานในที่มีความเป็นระเบียบแบบแผน เช่น การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล เป็นต้น อย่างน้องนี่ต้องอย่างนี้

เลือกเรียนทั้งทีจะเริ่มต้นที่ไหน
คำถามนี้ถ้าให้แต่ละคนตอบก็คงจะแตกต่างกันไปมากมาย บางคนบอกเริ่มที่ตัวเอง บางคนบอกเริ่มที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง บางคนบอกเริ่มที่เพื่อนสนิท บางคนบอกเริ่มที่คณะที่สนใจ ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...แต่ไม่ว่าจะเริ่มจากที่ไหน สิ่งที่ควรจะพิจารณาให้ถ่องแท้ก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะเลือกเรียนในคณะ สาขาวิชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นตัวของตัวเราทั้งที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความชอบ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพราะการเลือกในครั้งนี้จะมีผลยิ่งใหญ่ไปตลอดชีวิต...

เราเป็นคนอย่างไร?
เคยส่องกระจกแล้วคุยกับไอ้คนที่มันมองคุณอยู่มั๊ยครับว่า คุณน่ะเป็นคนแบบไหน หลายคนบอกว่าคุยแล้วเขาบอกว่าเขาน่ารัก สวย ดูดี ไม่มีใครในปฐพีที่งามเลิศเท่าคนในกระจกเลย อันนั้นช่างคุณเถิด...คนมันหลงตัวเอง ฮิ ฮิ...คุณเป็นคนแบบไหน ที่จะคุยกันนี้ ไม่ได้ให้ความสนใจกับความหนุ่ม ความหล่อจนสาว ๆ ต้องตบตีแย่งอวัยวะสำคัญของคุณกัน หรือความสาว ความสวยจนหนุ่มๆ รุมจีบกันเหมือนแมลงวีตอมขั้น อะไรทำนองนั้น

 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย eduzonesteen01 (ศริญญา ศรีใส) บทความทั้งหมดของคุณ eduzonesteen01
วันที่ 06/07/2550 เวลา 10:39:58
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 5683 ครั้ง ได้รับการโหวต 10 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 5683 คน ตอบ 35 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2553 23:05:35
โดย คุณ dkny watches
IP : 125.118.157.***
 

items of omega watche breitling watche will be sold in 2 days replica watch it was maily divided into the following 4 sessions session 1 saturday may 30 at 11 am approx replica breitling breitling watch 225 lots of catalogued clocks to include e howard & co astronomical #61 omega watchmassive e howard #87 floor standing regulator breitling rare chelsea ships clock w/ 10 inch dial in verdepatinated case e howard #5 banjo breitling watchclock howard & davis #4 banjo clock e howard #1 banjo howard #70 w/ 20 inch dial breitling elmer o breitling watch stennes girondole elmer o stennes lyre elmer o breitling stennes weight driven massachusetts shelf clock seth thomas weight driven regulators umbria #7 regulator fake watches replica watches lobby clock arcade gallery clock calendar clocks replica watches marine corse clock sonora chime clocks english boxed chronometers ithaca calendar clocks belgrade #2 bank calendar shelf calendars wall calendars breitling watches southern clock co calendar french annulars french picture frame automaton clocks weight driven & presentation banjo clocks collection of 30 ansonia royal bonn china mantle clocks j c brown ripple steeple clock

โพสต์เมื่อ : 9/4/2553 23:05:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 26/6/2551 12:55:21
โดย คุณ พิ้งกี้
IP : 203.172.211.***
 

สาธุ..สาธุ..ขอให้เข้าม.ธรรมศาสตร์ได้เถอะ
พระเจ้า...ช่วยเมตตาคนตรงนี้ที
ช่วยหนูทีนะคะ

โพสต์เมื่อ : 26/6/2551 12:55:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 29/10/2550 14:19:23
โดย คุณ saykounteen
IP : 203.172.242.***
 

เรียนสายวิทย์ค่ะ คิดมาหลายปีละ แต่ยังไม่รู้จริงๆจะเรียนไรดี คิดเมื่อไร่เป็นกลุ้มทุกที พ่อแม่ก็บอกตามใจ ใครช่วยได้จะเป็นพระคุณมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ม.5 แล้ว เฮ้อ...คิดแล้วกลุ้ม พี่ๆช่วยหน่อยเถอะค่ะโพสต์เมื่อ : 29/10/2550 14:19:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 17/10/2550 17:28:57
โดย คุณ Gu_gampong
IP : 203.156.0.***
 

ยังไงก็ยังตอบตัวเองไม่ได้อยู่ดีอ่า พ่อแม่ก็ไม่บังคับ แล้วแต่จะเลือกอะไรก็ได้ แต่ไม่รู้จะเลือกอะไร

โพสต์เมื่อ : 17/10/2550 17:28:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 28/9/2550 12:39:59
โดย คุณ bamthaita16
IP : 203.150.118.***
 

  ยังไม่รู้ว่าจะเข้าคณะรัย เล็งนิติ กะ วิศวะคอมไว้ มะรู้จะไหวไหม เครียดๆๆ   


โพสต์เมื่อ : 28/9/2550 12:39:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 5683 คน ตอบ 35 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7